TRUYỀN DẪN QUANG

MSP cung cấp các vật tư thiết bị cho hệ thống có sử dụng kết nối cáp quang :

CÁP QUANG.

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN.

DÂY NHẢY QUANG.

HỘP PHỐI QUANG.