Liên hệ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP MSP

ĐỊA CHỈ

Số 31, Ngõ 163, Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

E-mail

info@msptc.com.vn

phone

+84 0243 2020 239